د پکتیاپوهنتون حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د دیپلوماسي څانګې محصلانو ته د ډیپلوماټیکو تشریفاتو، ترتیباتو، رفتار، چلند، اصولو، پروتکول او اړینو مسایلو په اړه عملي پروګرام او تمثیل جوړ شوی و.

د پکتیاپوهنتون حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د دیپلوماسي څانګې محصلانو ته د ډیپلوماټیکو تشریفاتو، ترتیباتو، رفتار، چلند، اصولو، پروتکول او اړینو مسایلو په اړه عملي پروګرام او تمثیل جوړ شوی و.
دغه پروګرام د یاد پوهنځي په ابتکار او د همدې پوهنځي استاد سلیمان بشرمل په لارښوونه جوړ شوی و، چې محصلانو پکې ډېر څه عملاً زده کړل.
د پوهنتون مشرتابه یې داسې چارې ستایي او هیله لري چې راتلونکي کې هم ورته برنامې پلان او پلې کړي.
موږ مخ پر وړاندې روان یو
اداره