خپل شريف ولس، د پوهې د تقویې اتلو پکتیاوالو او د ټولنې فرد فرد ته د پوهنتون د کړنو، پرمختګونو، ابتکاراتو او ټول هغه څه چې لازم دي ولس ترې خبر شي معلومات ورکول د ځان وجیبه بولو. موږ ویاړو چې تاسو مو په څنګ کې یاستۍ او د پوهنتون د پرمختګ لپاره مو ستاسو په ه

خپل شريف ولس، د پوهې د تقویې اتلو پکتیاوالو او د ټولنې فرد فرد ته د پوهنتون د کړنو، پرمختګونو، ابتکاراتو او ټول هغه څه چې لازم دي ولس ترې خبر شي معلومات ورکول د ځان وجیبه بولو. موږ ویاړو چې تاسو مو په څنګ کې یاستۍ او د پوهنتون د پرمختګ لپاره مو ستاسو په همکاري ‌ډېر څه وکړل او دا د ځان فرض بولو چې په ټول توان خپلې خاورې ته خدمت وکړو.
د يوه اباد په خپلو پښو ولاړ افغانستان لیدو په هیله

Image may contain: 1 person, standing, beard and indoor