سلاکار وزیر او د پکتیا والي په مشری د ولایت په میلمستون کې د سرسبزي غونډه تر سره شوه.

 

سلاکار وزیر او د پکتیا والي په مشری د ولایت په میلمستون کې د سرسبزي غونډه تر سره شوه.
سلاکار وزیر او د پکتیا قدرمن والي شمیم خان کټوازي په هغه ناسته کې چې د ولایت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د سرسبزي په اړه د هېواد د اکاډمیک، منتخب او محبوب ولسمشر هدایت او پیغام د مختلفو ادارو ریسانو (پوهنتون، ټولګټو، کرنې، چاپیریال ساتنې، ښار جوړونې او بریښنا) او ترڅنګ یې د ځنې غیر دولتي مؤسسو چې د کرنې په برخه کې کار کوي ورساوو او سپارښتنه یې وکړه چې ټولې ادارې د خپلې اړتیاوې او طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو په ښه ډول د نیال کښېنولو چاره تر سره کړو. سلا کار و زیر او پکتیا والي ښاغلي شمیم خان کټوازي د پوهنتون د نوي ځمکې سرسبزي او نیالګیو کښېنولو په اړه د پکتیا پوهنتون رییس ته هم وویل چې خپله طرحه د نوموړي ځمکې په اړه له ولایتي ادارې سره شریکه کړي او د سرسبزي حشر به هم لومړی له همدې ځمکې پیلوو. همدارنګه ښاغلي کټوازي هغو ریاستونو ته چې د کرنې په برخه کې کار کوي سپارښتنه وکړه، چې د پوهنتون د نوې ځمکې لپاره د نیالګیو په برابرولو کې مرسته وکړي. د پوهنتون اداره له جلالتمآب ولسمشر محمد اشرف غني او سلاکار وزیر او د پکتیا له والي څخه ځانګړې مننه کوي چې تل یې د پوهنتون ستونزې په ورین تندي او اخلاص حل کړي موږ بیا هم هیله من یو چې په راتلونکي کې به هم خپله همکاري و نه سپموي.
د سمسور او زرغون افغانستان لیدو په هیله.

سلاکار وزیر او د پکتیا والي په مشری د ولایت په میلمستون کې د سرسبزي غونډه تر سره شوه.
سلاکار وزیر او د پکتیا قدرمن والي شمیم خان کټوازي په هغه ناسته کې چې د ولایت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د سرسبزي په اړه د هېواد د اکاډمیک، منتخب او محبوب ولسمشر هدایت او پیغام د مختلفو ادارو ریسانو (پوهنتون، ټولګټو، کرنې، چاپیریال ساتنې، ښار جوړونې او بریښنا) او ترڅنګ یې د ځنې غیر دولتي مؤسسو چې د کرنې په برخه کې کار کوي ورساوو او سپارښتنه یې وکړه چې ټولې ادارې د خپلې اړتیاوې او طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو په ښه ډول د نیال کښېنولو چاره تر سره کړو. سلا کار و زیر او پکتیا والي ښاغلي شمیم خان کټوازي د پوهنتون د نوي ځمکې سرسبزي او نیالګیو کښېنولو په اړه د پکتیا پوهنتون رییس ته هم وویل چې خپله طرحه د نوموړي ځمکې په اړه له ولایتي ادارې سره شریکه کړي او د سرسبزي حشر به هم لومړی له همدې ځمکې پیلوو. همدارنګه ښاغلي کټوازي هغو ریاستونو ته چې د کرنې په برخه کې کار کوي سپارښتنه وکړه، چې د پوهنتون د نوې ځمکې لپاره د نیالګیو په برابرولو کې مرسته وکړي. د پوهنتون اداره له جلالتمآب ولسمشر محمد اشرف غني او سلاکار وزیر او د پکتیا له والي څخه ځانګړې مننه کوي چې تل یې د پوهنتون ستونزې په ورین تندي او اخلاص حل کړي موږ بیا هم هیله من یو چې په راتلونکي کې به هم خپله همکاري و نه سپموي.
د سمسور او زرغون افغانستان لیدو په هیله.