هغوی لپاره چې په اصطلاح عقيده يې "قوي" او علم يې کم دی:

هغوی لپاره چې په اصطلاح عقيده يې "قوي" او علم يې کم دی:
د هجرت په اتلسم کال په بلادالشام يا اوسنۍ سوريه کې د طاعون مرض خپور شو. دې ناروغۍ ۲۵۰۰۰ کسان ووژل چې يو شمير پکې د رسول الله صلی الله عليه وسلم اصحاب هم وو. په دغه وخت کې جليل القدر صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه د شام والي و. خلکو ته يې وويل چې په کورونو کې پاتې شئ او ګڼه ګوڼه او تجمعات مه جوړوئ. نتيجه دا شوه چې په يو څو ورځو کې دغه ناروغي له منځه ولاړه او په سلګونه زره خلک وژغورل شول.
د دغه ډول ناروغيو څخه د ژغورنې په برخه کې له رسول الله ص څخه پوښتنه شوې وه چې بايد څه وشي؟
رسول الله مبارک فرمايلي و:
۱ . امسک عليک لسانک. يعنې شايعات او آوازې مه خپروئ.
۲. وليسعک بيتک. په کور کې پاتې شئ
۳. و انک علی خطيئتک. يعنې ګناهونو ته متوجه شئ او استغفار ووايست.
دا مې د يوۀ ډاکټر په حيث ځکه وليکل چې ځينې خلک دا هېروي چې اسلام کې ځان ساتنه څومره اهميت لري. مرګ خو راتلونکی دی، مګر خدای ج سړي ته عقل هم ورکړی دی.
ډاکټر ځیرک یوسفي Zeerak Yousofi