تیره ورځ مو د پوهنتون له پروژو څخه په داسې حال کې لیدنه وکړه

تیره ورځ مو د پوهنتون له پروژو څخه په داسې حال کې لیدنه وکړه چې د کور او ښار جوړولو د ریاست مسؤلینو راسره ملتیا کوله د پوهنتون د احاطې د دیوال یوه برخه سنګ کاري او د خوړنتون د سنګ کاري زیاتره برخه مو د خراب کیفیت له امله له مکررو لارښوونو وروسته ونړوله.
د شرکت کارمندانو ته مو په سختو الفاظو هدایت وکړ. موږ کیفیت ته ژمن یو او په هیڅکله به اجازه ورنکړو چې شرکتونه په ټیټ کیفیت کار وکړي.
د یوه اباد او سوکاله افغانستان لیدو په هیله.
کاپي