د اولې ورځي بایومټریک پروسه پکتیا پوهنتون کې شروع شوي چې دا پروسه په ډېره ښه او منظمه ډول روانه ده.

 

د اولې ورځي بایومټریک پروسه پکتیا پوهنتون کې شروع شوي چې دا پروسه په ډېره ښه او منظمه ډول روانه ده.
نوټ:- ټول ګډونکونکي بايد د بایومټریک او امتحان په ورځ اصلي تذکره له ځان سره ولري.
اداره

Image may contain: 1 person, sitting

د اولې ورځي بایومټریک پروسه پکتیا پوهنتون کې شروع شوي چې دا پروسه په ډېره ښه او منظمه ډول روانه ده.
نوټ:- ټول ګډونکونکي بايد د بایومټریک او امتحان په ورځ اصلي تذکره له ځان سره ولري.
اداره