خبرتیا!

خبرتیا!
پکتیا پوهنتون پورې اړوند د نوي را پیژندل شویو زده کړیالانو د پام وړ:
د 1397/1398 کال نوم لیکنه به د لوی اختر څخه وروسته د اونۍ په اوله ورځ چې د زمری میاشتي له 26 نیټې سره سمون خوري پیل شي.
هیله ده چې په ټاکلي ورځ ځانونه د نوم لیکنې لپاره را ورسوئ.