پکتیا پوهنتون کې به ډېر ژر د Professional Development Center (PDC) چارې پیل شي چې درې میلیونه افغانی مصرف به پرې راځي.

 

پکتیا پوهنتون کې به ډېر ژر د Professional Development Center (PDC) چارې پیل شي چې درې میلیونه افغانی مصرف به پرې راځي. دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت له درانه وزیر پوهنمل عبدالتواب بالا کرزي او د وزارت له رهبري څخه مننه کوو چې تل یې د پکتیا پوهنتون لاسنیوی کړی. انشالله دا پوهنتون په چټکۍ د پرمختګ پړاوونه وهي.
په دې هیله چې له کرونا پاک افغانستان ووینو او تر څنګ یې تل پاتې سوله راشي.
پکتیا پوهنتون کې به ډېر ژر د Professional Development Center (PDC) چارې پیل شي چې درې میلیونه افغانی مصرف به پرې راځي. دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت له درانه وزیر پوهنمل عبدالتواب بالا کرزي او د وزارت له رهبري څخه مننه کوو چې تل یې د پکتیا پوهنتون لاسنیوی کړی. انشالله دا پوهنتون په چټکۍ د پرمختګ پړاوونه وهي.
په دې هیله چې له کرونا پاک افغانستان ووینو او تر څنګ یې تل پاتې سوله راشي.