موږ مخ په وړاندې روان یو

موږ مخ په وړاندې روان یو.
د پکتیا ولایت د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژیNHlP مسوولینو نن ورځ د پکتیا پوهنتون د بزګر تحقیقاتي مرکز (Farmers learning research center) کې د یو متراکم مڼو باغ د کینولو لپاره دنقشې او ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ډیزاین چارې شروع کړې.
د یادونې وړ ده چې د نقشې اچولو په وخت کې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د څلورم کال محصلینو ګډون کړی وو او همدارنګه د متراکمو باغونو په باره کې د باغداري او مالداري ملي پروژې لخوا محصلینو ته معلومات ورکړل شول.
اداره