کرنیزاقتصاد ډيپارټمنټ

 

دکرنيزاقتصادډيپارټمنټ دعلمي کادرغړي ( استادان)

تحصيلي درجه

نوم، تخلص اوعلمي رتبه

شمېر

ډاکټر

پوهنمل محمد داود احمدزی

۱

ماستر

پوهنيارمحمودمهرووال

۲

ماستر

پوهیالی نجیب الله احمدزی

۳

ماستر

پوهیالی محمدایوب داودزی

۴

لسانس

پوهیالی محمدکریم احمدزی

۵

لسانس

پوهیالی محسن الله عرفان

۶

لسانس

قیوم سیال

۷

لسانس

امان الله امین

۸

 

بريښناليک: daud.afghan@gmail.com

ټليفون: +93(0)775365325