پښتوژبې ډيپارټمنټ

د پښتوڅانګې موخې

پښتو څانگه ‎( ۶ ) تنه استادان لري، چې دری تنه پکې دماسترۍ په درجه او یودری تن لیسانس دی.

دیوې ټولنې ، هیواد ، دپراختیا او پرمختیا بنسټ په ښوونه او روزنه ولاړ دی . تعلیمي نصاب او ښوونیز پروگرام د ښوونې او روزنې اړین توکي دي ، چې د معا صر پوهنیز پرمختیایي بهیر او دټولنې د اړتیا وو له مخې رامنځ ته کیږي.

د پښتو څانگې تعلیمي نصاب او ښوونیز پروگرام د اسلام دسپڅلي دین له بنسټونو، د هیواد پالنې پاک حس په ساتلو ، علمي معیارونو برابر ، دافغاني ټولنې داړتیاوو له مخې رامنځته شوي .

پورته یادو ټکوته په پاملرنې ددې څانگې په تعلیمي نصاب کې دری ډوله مضامین ( اختصاصي ، مسلکي او عمومي ) په ځای شوي دي ، چې تدریس او زده کړه یې د څانگې محصلینو له پاره اړینه ده .

ژبه دبشري پوهنو ، فنونو ، هنرونو دزده کړې بنسټیزه وسیله ده پوهه ، مهارت ، تجربې دهمدې وسیلې په اساس په لیکلي او شفاهي ډول نوروته لیږدول کیږي ، نو دمورنۍ ژبې تدریس په ښوونځیو ، لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو کې مهم او ارزښتناک رول لري .

ښوونکی د ښوونځۍ دزده کوونکو په ښوونه او روزنه کې ټاکونکی رول لري ، له همدې امله دزده کړې عملیه تر ډیرې اندازې پورې د ښوونې د وړتیا او سویې په درجې پورې اړه لري . په همدې موخه چې د هیواد ، د لومړنیو ، ثانوي ا و عالي ښوونځیو له پاره مو په اختصاصي ، مسلکي او عمومي زده کړو سمبال ښوونکي په واک کې ورکړې وي .

محصلانو د روزلو عمومي اهداف په لاندې ډول په گوته کولای شو:

۱ -  په اسلامي ، ملي ، وطني روحیه دداسي شخصیتونو روزل چې  له خپل دین ژبې او فرهنگ نه خبراو دخپل دین ، ژبې او فرهنگ له پاره هر راز قربانۍ او سرښند نې ته چمتو وي .

۲ –  په درسي روحیه دمحصلانو روزل چې په اوس او راتلونکې کې د افغاني ټولنې په علمي ، فني ، کلتوري ،  دکار او ژوند په ټولو برخو کې فعاله ، اغیزمنه او مؤثره برخه ولري او د افغاني ټولنې ، علمي ، تخنیکي اقتصادي ، کلتوري پرمختیا په غاړه واخلي .

۳ – د ژبې او ادب په برخه کې دافغاني ځوانانو د علمي او فکري سویې لوړول .

۴ – د ژبې او ادب په اړه  د روانې او معاصرې تکنا لوژۍ سره د ځوانانو اشنا کول .

۵ – د ژبې په اړوند د فني ، مسلکي او اداري ماهرو کادرونو روزل .

۶ -  دمورنۍ ژبې په نظري او عملي اساساتو باندې د راتلونکو ښوونکو سمبالول .

۷ – د ښوونکو د املایي سواد ( سم لیکلو اوویلو ) د مهارتونو لوړول .

۸ -  دپښتو ژبې په لرغونو، کلاسیکو ،معاصرو متونو او ادبیاتو دمحصلانو پوهول.

۹ – په محصلانو کې د درست ویلو او درست لیکلو وړتیا پیداکول .

۱۰ – دپښتو ژبې د تدریس له پاره په هر اړخیز ډول د راتلونکو ښوونکو روزل .

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

معاونیت امور علمی

مدیریت استادان

پوهنځی زبان و ادبیات

 

 

جدول شهرت مکمل استادان زبان و ادبیات پشتو

شماره

 

شهرت

 

 

 

درجه و رشته تحصیل

 

 

رتبه عملی

نمبرتیلفون

ملاحظات

 

نام

 

 

نام پدر

 

 

تخلص

درجه تحصیل

 

 

 

رشته تحصیل

رتبه علمی

تاریخ تقرردرکادرعلمی

تاریخ آخرین ترفیع علمی

1

محمد داؤد

نظر خیل

منګل

ماستر

پښتو

پوهنمل

 

 

 

 

2

کمال الدین

ګل بدین

کمال

ماستر

//

پوهنیار

 

 

 

امردیپارتمنت انګلیسی

3

سلطان محمد

محمد حسین

حنیفی

ماستر

//

پوهنمل

 

 

 

 

4

نور احمد

خیرمحمد

ايل

ماستر

//

پوهیالی

 

 

 

 

5

نوراجان

محمد نعیم

عاطف

ماستر

//

پوهنیار

 

 

 

 

6

محمدنعیم

زیارت خان

وصال

لسانس

//

پوهیالی

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق لست استادان زبان و ادبیات پشتو بدون قلم خورده ګی ترتیب ګردید صحت است .