موخه اوماموریت

  موخې :

  1. د هېواد د پوهنې او ټولنې له اړتیاوو سره سم د نوي ښوونیز نصاب د پلي کولو له لارې د ټولو محصلانو لپاره د کرېډيټ سیستم د نوې لایحې پر بنسټ د یوه بډایه او باکیفیته تعلیمي بنسټ رامنځته کول. 
  2. د مسلکي ښوونکو د روزنې لپاره د یوه داسې نوي نصاب معرفي کول، چې د نوې پوهې او ټکنالوجي له پرمختګ سره د تدریس د نویو میتودونو او تکنیکونو درلودونکی وي.
  3. د طرح شویو مفرداتو او کریډیټونو له تعداد سره – چې یو نړیوال سیستم دی – په بېلا بېلو رشتو کې د درسي کتابونو برابرول.
  4. د لوړو زده کړو وزارت له پالیسي او د وخت له غوښتنو او پوهنې وزارت د نوي نصاب له منځپانګې سره سم د نوي فرهنګ ایجادول.
  5. د هېواد لوړو زده کړو مؤسیسو، پوهنتون او ښوونې او روزنې پوهنځی په کچه د زده کړو د نویو ستراتيژیو ترویج.
  6. د هېواد د ښوونځيو فارغانو او مسلکي ښوونکو د علمي او مسلکي ظرفیت د لوړولو په موخه د شپې پوهنځي او داخل خدمت پروګرامونو ایجادول.
  7. د هغو وګړو لپاره، چې پر شخصي یا دولتي کارونو بوخت وي یا د لانورو زده کړو او پوهنیزو مهارتونو د لوړولو لېوالتیا ولري.
  8. د لیسانس په کچه د تدریس په موخه د هېواد د لوړو زده کړو مؤسیسو، د ښوونې او روزنې پوهنځيو، د ارالمعلمینو او ثانوي ښوونځيو لپاره د مسلکي ښوونکو وړاندې کول.

د ښوونې او روزنې پوهنځی د هر کال په تېرېدو سره د پرمختیا او پراختیا په حال کې دی. د نوموړي پوهنځي محصلان د سهار، ماسپښین او شپې دریو وختونو کې په بېلا بېلو رشتو کې پر زده کړو بوخت دي. د یاد پوهنځي په تشکیل کې (۶۳) بستونه ځانګړي شوي دي. په تېرو کلونو ۱۳۹۱ل کې (۳۵) تنه، په ۱۳۹۲ل کال کې (۴۷) تنه استادان پر تدریس بوخت وو او په روان ۱۳۹۷ل کال کې د (۶۱) تنو استادانو نومونه د حاضري په کتاب کې شته، د پاتې (۲) تنو استادانو علمي دوسیې اداري پړاوونه طی کوي، چې دا هر څه د ښوونې او روزنې پوهنځي د چټک پرمختګ ښکارندويي کوي.