تاریخچه

 

د اقتصاد پوهنځي لنډه پېژندنه

داقتصاد پوهنځی په ۱۳۹۳ هـ ش کال کې تاسيس او درې څانګي (ملي اقتصاد، منجمنټ او پلان جوړونه او مالي او بانکي) لري. او اوسمهال يواځي لومړی ټولګی لري چې ۱۵۰ تنه محصلين په کې په زده کړو بوخت دي.

دپوهنځي موخې:

۱-  په مختلفو اقتصادي ساحو کې د خدماتو وړاندي کول.

۲- د اقتصادي مؤسساتو او سازمانونو لپاره د مسلکي او په ملي روحيه د سمبالو کادرونو روزل.

۳-   په نړيواله کچه په اقتصادي ساحو کې د خدماتو وړاندي کول.

۴-  له اقتصادي موضوعاتو او کاروباري مفاهمې سره د ځوانو کادرونو اشنايي.

۵- د نړيوالو اصولو، ملي او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د درسي نصاب تطبيق. 

۶- په اقتصادي او مديریتي برخو کې د نورو لوړو زده کړو زمينه ايجادول