ماموریت

 

لرلید

پکتیا پوهنتون به د باکیفیته لوړو زدکړو په وړاندې کولو، غوره علمي څېړنو تر سره کولو، او د متخصصو او ژمنو کادرونو د روزنې پر بنسټ د علم پولې پراخې کړي، او په دې توګه به په ملي او نړیواله کچه یو باوري  بنسټ وي.

ماموریت:

 د زده کړو او څیړنو  د نویو او معاصرو  میتودونو په واسطه د محصلانو  د روزنې او استادانو د څیړنیز ې پرمختیا  له لارې د ټولنې په ښیرازۍ کې ونډه اخیستنه .

ارزښتونه

  • په اسلامي روحیه هیواد پالنه او ملي ګرایي
  • اکاډمیکه خپلواکتوب
  • څېړنیز کلتور بډایه کول
  • غوره او سالمه اداره او اغېزناکه مشري کول
  • مسئولیت منل او روڼتیا
  • باکیفیته او معیاري زدکړې
  • د فکر، عقیدې او بیان ازادي.