معلومات مختصر در مورد کتابخانه عمومی پوهنتون پکتیا

کتابخانه عمومی پوهنتون پکتیا در سال ۱۳۸۳ هـ . ش با اعمار این نهاد علمی بوجود آمد که در آن زمان پوهنتون پکتیا در تعمیر تدریسی تربیه معلم ولایت پکتیا امور خویش را انجام میداد.

     این کتابخانه در نخست به تعداد تقریباً ۱۲۰۰ جلد کتاب در خود کنجانیده بود که در زمان حاضر تعداد آن به ۲۴۰۰۰ جلد میرسد.

     اولین مسؤل این کتابخانه (حضرت محمد میلمه یار) بود که فعلاً متقاعد میباشد. و بعد از آن (عزیزالله خدایاران ) مسؤلیت این کتابخانه را به عهده گرفت که در حال حاضر به حیث مدیر ترانسپورت این پوهنتون ایفای وظیفه مینماید. سپس در سال ۱۳۸۹هـ ش مسؤلیت کتابخانه به (هیواد منلی) سپرده شد که وی تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ هـ ش این مسؤلیت را به عهده داشت و بعداً به صفت مدیر عمومی توزیع و ترتیب اسناد تحصیلی گماشته شد و بعد از تاریخ متذکره بلآخره (فولاد منلی) بعد از سپری نمودن آزمون رقابتی به حیث مدیر عمومی کتابخانه تقرر حاصل نمود که فعلاً هم در همین موقف ایفای وظیفه مینماید.

     در راستای غنی سازی این کتابخانه همکاری ( داکتر صاحب یحیی وردگ ) قابل یاد آوریست.

     در حال حاضر کتابخانه عمومی پوهنتون پکتیا دارای تعمیر مناسب جهت مطالعه مراجعین و نگهداشت کتابها میباشد، که این تعمیر توسط مؤسسه UNDP به تاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۲ هـ ش اعمار و به بهره برداری سپرده شد.

     کتابخانه متذکره برعلاوه کتابخانه فزیکی داری کتابخانه الکترونیکی نیز میباشد، که این کتابخانه دارای چهل پایه کمپیوتر و در حال حاضر داری (۲۰۰۰) جلد کتابهای الکترونیکی میباشد، که محصلین و اساتید جهت تحقیقات علمی و کسب معلومات از آن استفاده می نمایند.

تصاویر کتابخانه الکترونکی پوهنتون پکتیا

مشاهده کتابخانه

     از اینکه یک تعمیر مجهز دیگر جهت رشد و انکشاف کتابخانه پوهنتون پکتیا زیردست است، مسؤلین این بخش جهت غنی سازی این کتابخانه در تلاش اند که از تمام ادارات اکادمیک و مؤسسات خیریه کتابهای علمی و تحقیقی را طی یک کمپاین کمک جمع آوری و جهت استفاده مزید مراجعین قرار بدهد.

     در بخش غنی سازی کتابخانه الکترونکی نیز گامهای مؤثر برداشته خواهد شد، در اوقات رسمی انترنت منظم و با سرعت بالا وجود خواهد داشت و این کتابخانه جهت دسترسی آسان و سریع مراجعین به معلومات مورد نیازشان یک فهرستی از ویب سایت های علمی و تحقیقی را نیز ترتیب خواهد نمود.

     در سال جاری (۱۳۹۸ هـ ش) مسؤلین کتابخانه عمومی پوهنتون پکتیا در صدد ترتیب یک دیتابس منظم و مجهز جهت ثبت کتب میباشد که در آینده نزدیک قابل استفاده قرار خواهد گرفت.

اهداف کتابخانه

     از اینکه هر پوهنتون مرکز کسب تحصیلات عالی و یک نهاد علمی و اکادمیک میباشد، در اینجا به کسب معلومات و آموزش های  بیشتر نیاز دیده میشود بنابراین تمام مسؤلین کتابخانه خود را مسؤل میدانند تا به مراجعین نظر به ضرورت شان کتابهای علمی و مجله ها و نیز محیط بهتر مطالعه را فراهم آورد.

    که از همین طریق توانسته باشیم در عرصه بالا بردن سطح آموزشی محصلین نقش بارزی داشته باشیم.

    مسؤلین کتابخانه عمومی پوهنتون پکتیا به استثنای روزهای رخصتی تمام روزهای رسمی از ساعت (۰۸:۰۰) صبح الی ساعت (۰۴:۰۰) عصر در خدمت محصلین و استادان گرامی میباشد.