تاریخچه پوهنځی تعلیم تربیه

تاریخچه :

   پوهنځی تعلیم وتربیه در سال ۱۳۸۳ خورشیدی در چوکات پوهنتون پکتیا ایجاد و افتتاح گردید که در آن زمان بطور عمومی فعالیت میکرد با پیشرفت علم وتکنالوژی معاصر در سال 1386 خورشیدی در سه دیپارتمنت علوم طبیعی ، علوم اجتماعی وادبیات در چوکات این پوهنځی به فعالیت آغاز نمود .

  فعلاً پوهنځی تعلیم وتربیه دارای یازده دیپارتمنت (ریاضی ، فزیک ، کیمیا ، بیولوژی ، کمپیوترساینس ، ثقافت اسلامی ، تاریخ ، جغرافیه ، ادبیات پشتو ، ادبیات دری و انګلیسی) می باشد که در رشته های فوق الذکر معلمین مسلکی و کادر های ورزیده را به جامعه تقدیم می کند .

  اهداف اصلی این پوهنځی تربیه معلمان مسلکی ، با دانش ومهارت عالی برای مؤسسات تحصیلات عالی ، دارالمعلین ها و مکاتب می باشد.پوهنځی تعلیم وتربیه از سال تآ سیس تا سال ۱۳۹۷ دوازده دوره فارغین را به جامعه با مهارت های مسلکی وتخصصی به جامعه تقدیم نموده است .

ریس پوهنځی

دیدګاه

پشتو دیپارتمنت