پوهنتون پکتیا

پوهنتون پکتیا با عرضۀ تحصیلات عالی با کیفیت، انجام پژوهش های علمی بهتر و پرورش کادر های متخصص و متعهد، در تلاش وسعت بخشیدن به مرز های علم میباشد، لذا منحیث یک نهاد معتبرو موثق، به سطح ملی و بین المللی باقی خواهد ماند.

پیام ریس پوهنتون

                            پیام رئیس پوهنتون

     جهان امروزی که حیثیت یک قریه را به خود اختیار نموده است و کشور ما همانند یک خانه بخشی از آن میباشد، به تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و آموزش های تخصصی نیازمند میباشد، در این قریه بدون دسترسی به تکنالوژی زندگی ممکن نیست و ما فقط از راه علم میتوانیم به تکنالوژی دسترسی داشته باشیم. 

 

2 months ago

     جهان امروزی که حیثیت یک قریه را به خود اختیار نموده است و کشور ما همانند یک خانه بخشی از آن میباشد، به تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و آموزش های تخصصی نیازمند میباشد، در این قریه بدون دسترسی به تکنالوژی زندگی ممکن نیست و ما فقط از راه علم میتوانیم به تکنالوژی دسترسی داشته باشیم.

پوهندوی دوکتور سید ولی جلالزی
university massage