پکتیا پوهنتون عمومي کتابتون

pu_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۵۹
books

پکتیا پوهنتون عمومي کتابتون، ادبیاتو پوهنځي او پښتو څانګې کتابتونونو سره د پښتو ادبیاتو پوهنځي قدرمن استاد پوهنمل احسان الله پامیر له خوا د یو شمېر مختلفو کتابونو مرسته وشوه. د پوهنتون اداره د دوي له دې ملي احساس څخه منندویه ده او د ښه ژوند هیله ورته کوي

اداره