پکتیا پوهنتون عمومي کتابتون

pu_admin
Wed, Feb 03 2021 10:59 AM
books

پکتیا پوهنتون عمومي کتابتون، ادبیاتو پوهنځي او پښتو څانګې کتابتونونو سره د پښتو ادبیاتو پوهنځي قدرمن استاد پوهنمل احسان الله پامیر له خوا د یو شمېر مختلفو کتابونو مرسته وشوه. د پوهنتون اداره د دوي له دې ملي احساس څخه منندویه ده او د ښه ژوند هیله ورته کوي

اداره

Latest news

Mon, Apr 05 2021 1:57 PM
Background image

Paktia University has started the final exams of the semester of intensification based on the decision of the academic council.

Paktia University has started the final exams of the semester of intensification based on the decision of the academic council. I hope that dear students will complete this semester. . .

Mon, Apr 05 2021 1:54 PM
Background image

The fifth exhibition of engineering faculty under the slogan (our water is our eyebrows) and was proud of Kamal Khan dam.

The fifth exhibition of engineering faculty under the slogan (our water is our eyebrows) and was proud of Kamal Khan dam. Saturday, 1400 L. The seventh date of the day. Innovative. . .

Mon, Apr 05 2021 1:50 PM
Background image

Paktia University Engineering Faculty of Our Water Our Abru Exhibition under the slogan of Paktia.

Paktia University Engineering Faculty of Our Water Our Abru Exhibition under the slogan of Paktia. Paktia University Engineering Faculty is planning to put an exciting exhibition in the. . .

BACK TO NEWS