اطلاعیهنمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۴:۱۴
Background image

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل کار ویک اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب معاش ریاست پوهنتون پکتیا (۲) بست رتبه چهارم کمبود وخالی و (۱) بست رتبه هفتم  کمبود وخالی شامل تشکیل منظور شده خویش را که قرار ذیل میباشد م

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل کار ویک اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب معاش ریاست پوهنتون پکتیا (۲) بست رتبه چهارم کمبود وخالی و (۱) بست رتبه هفتم  کمبود وخالی شامل تشکیل منظور شده خویش را که قرار ذیل میباشد مجددآ به معرض اعلان کارمند یابی به نشر می سپارد.

1- مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی (ویدوکنفرانس) بست چهارم تعداد (۱) تن

شرایط استخدام (سطح تحصیل . . .

بسته شده نمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۴:۱۴

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل کار ویک اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب معاش ریاست پوهنتون پکتیا (۲) بست رتبه چهارم کمبود وخالی و (۱) بست رتبه هفتم  کمبود وخالی شامل تشکیل منظور شده خویش را که قرار ذیل میباشد م

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل کار ویک اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب معاش ریاست پوهنتون پکتیا (۲) بست رتبه چهارم کمبود وخالی و (۱) بست . . .